50(P5) ปี พ.ศ.2560 ทวีปเอเซีย ประเทศไทย...เลือกข้าง+เลือกพื้นที่
  09:54:38 ผู้เข้าชม 123,500 ครั้ง  
23
Apr
2013
 
ปี พ.ศ.2560 ทวีปเอเซีย ประเทศไทย...เลือกข้าง+เลือกพิ้นที่

....*******....ครับ ....ผมได้จั่วหัวเรื่องใว้ แบบงงๆว่า..... เมื่อจำเป็นต้องเลือกข้างต่อไปก็จำเป็นต้องเลือก พื้นที่.....หลายท่านอาจจะยังงงๆ นะครับว่ามันหมายถึงอะไร....บทความนี้ นายหิ่งห้อยจะมา วิเคราะห์ เจาะลึก ถึงความเป็นมา และแนวโน้มของความน่าจะเป็นไป ของ ประเทศ "ไทย"ในอนาคต...จากนี้ไป ถึง ปี 2560......ทำไม ปี 2560 จึงต้องเลือกพื้นที่.....ท่านอ่านบทวิเคราะห์ของผมแล้วท่านคงจะมองเห็นเหมือนผมว่า.......อาจจะถึงขั้น...เลือกพื้นที่...เพื่ออยู่.......
.............หากจะขึ้นเหนือ ลงใต้ จำเป็นจะต้อง ถือพาสปอร์ตกันเลยหรือไม่??

..............บทความนี้ ผมเขียนขึ้นมา...เพื่อ....ชี้ให้ทุกท่านได้มองเห็นถึงสาเหตุ และที่มาที่ไป ของความขัดแย้ง ในประเทศของเรา....โดยข้อเขียนในบทความนี้ จะมีความเป็นกลางให้มากที่สุด จะนำเสนอข้อมูลครอบคลุมในทุกๆด้าน.....ให้ท่านผู้อ่านตัดสินใจด้วยสติปัญญาของตัวเองว่า อะไร? ใคร? อย่างไร?

......................... แล้วท่านจะย้ายที่นั่งไปอยู่ฝั่งไหน ก็สุดแท้แต่ทุกท่านเถิด.......................

............เพราะว่า ท่านคือ หนึ่งในผู้ชม ที่นั่งอยู่ในสนามรบ....ท่านจะคิดหนีออกจากสนามรบไปไม่ได้เลย...ฉะนั้น ท่านต้องรู้ ต้องทำความเข้าใจ อย่างท่องแท้รอบด้าน......หากท่าน รักประเทศ .....โปรดอย่าได้พร่ำอยู่เลยว่า รักชาติๆๆๆ......แต่ไม่เปิดหูเปิดตาไปรับรู้ข้อมูลให้รอบด้าน.......ทั้งฝ่ายตนและไม่ใช่ฝ่ายตน

..............และ.....บทความนี้ เป็นเพียงแค่ ...ข้อมูล ความรู้ หนึ่ง ...เท่านั้น หาใช่ทั้งหมดไม่ จัดใว้เพียงแค่...แง่คิดหนึ่งเท่านั้น....ท่านอย่าพึ่งเชื่อ.....ทุกตัวอักษรที่ผมเขียน......ท่านจงใช้สติปัญญาของท่านพิจารณา หวนกลับไปดูพื้นที่จริง เหตุการณ์จริงประกอบการคิดด้วย แลัวท่านจะเห็นทางสว่างเพียงพอในการตัดสินใจ ครับ.........


....วิถึชีวิตของคนไทยเรา วันนี้ได้เปลื่ยนแปลงไปอย่าง สิ้นเชิงแล้ว......จากวิธีคิด จากมองจากมุมของตนของคนกลุ่มหนึ่ง.....พุ่งตรงไปเหยียดผู้ที่ต่างจากตนอีกกลุ่มหนึ่ง........ ของกลุ่มก้อนผู้คนที่ ดำรงอยู่ในสังคมมาตั้งแต่ในอดีต......ที่ยังต้องยึดติดกับ อดีต พงเผ่าเหล่ากอของตน......และไม่ยอมรับการเปลื่ยนแปลงใดๆ ......กับอำนาจที่เคยมี เคยได้....ซึ่งบรรดาอำนาจและทรัพย์สมบัติเหล่านั้น มันนำมาซึ่งเกรียติ และการอยู่เหนือผู้อื่นอย่างเสมอมา......และวันหนึ่ง มีแนวโน้มว่า สิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยได้ จะสูณสลายไป จะไม่มีดั่งเคยมี ....ผวกเขาก็เริ่มตื่นตัว...ผวกเขากลัว....จากความกลัว...ผวกเขาก็ต้องกระทำบางอย่างหรือหลายอย่างในการที่จะยึด ยื้อมันเอาใว้ ในทุกวิถีทาง .....เพื่อตัวตนของตัว เพื่อลูกหลายของพวกเขา จะยังต้อง คงมีอยู่....ตลอดไป
....และเมื่อมีสิ่งหนึ่งเข้ามาเพื่อเปลื่ยนแปลง....และมีฝากหนึ่งต่อต้านการเปลื่ยนแปลง นั่น.....สงครามมันก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไปไม่ได้.......

********......และมันคือ ที่มา ของ มหากาพย์การช่วงชิงอำนาจในประเทศไทย..........**********

ที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ ปี พศ 2545 เป็นต้นมา เป็น ปีแรกของ ฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอำนาจปกครองประเทศ


.
 
 
23
Apr
2013
 
บทที่ 1 ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งที่ฝั่งลึกในประเทศ


..................ผมขอฟันต้นกล้วยไปเลยครับว่า.ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งที่ฝั่งลึกในประเทศ................
..........และ ...ความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมาจากความต้องการในสิ่งเดียวกันของ.........
................. ประชาชนที่เรียกตัวเองว่า คนไทย ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ครับ..............

...กลุ่มที่ 1.... เป็นกลุ่มที่เคยยิ่งใหญ่และกุมความเป็นไปของประเทศมาตลอด........(กลุ่มอำมาตย์)

.....กลุ่มนี้ต้องการรักษาสถานะนั้นๆใว้ให้ได้จนถึงทีั่สุด โดยกระทำทุกวิถีทาง ตัวแทนของกลุ่มนี้คือ กลุ่มชนชั้นสูง กลุ่มราชนิกุล กลุ่มทหาร หรือที่ เรียกกันว่า กลุ่มอำมาตย์ กลุ่มนี้มักจะรวมเอากลุ่มนักธุรกิจ หรือผู้ที่มีฐานะดีเข้าไปด้วย กลุ่มนี้ ได้กุมอานาจมาอย่างยาวนานมาก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินเป็นต้นมาและเริ่มมีกลุ่มที่ 2 เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศบ้างในบางครั้งแต่ถ้ากลุ่มที่ 2 นี่เริ่มมีผลงานมากขึ้น ก็จะถูกกลุ่มที่ 1 ขจัดออกไปด้วยเหตุผลต่างๆกันไป เช่น ตั้งข้อหาแล้วทำรัฐปหารเป็นต้น

...กลุ่มที่ 2... คือ กลุ่มที่ต้องการ การเปลื่ยนแปลง (กลุ่ม รักประชาธิปไตยหรือ น.ป.ช.)

....... โดยต้องการแย่งเอา อำนาจ เอาการกุมประเทศ มาจากกลุ่มที่ 1ให้ได้ ตัวแทนในกลุ่มนี้มาจากหลายส่วน แต่ส่วนใหญ่คือ ประชาชนทั่วไป ระดับกลาง และประชาชนระดับล่าง ทั่วประเทศ หรือที่เรียกว่า กลุ่มรักประชาธิปไตร หรือกลุ่ม นปช.กลุ่มนี้เริ่มมีพลังในการต่อสู้ เมืิ่อมี บุรุษ นัดธุรกิจคนหนึ่ง ได้มีโอกาศเข้ามาปกครองประเทศ และเริ่มสร้างสมผลงานสร้างเครือข่าย ขุมอำนาจขึ้นไหม่ โดยเฉพาะ การยอมรับจากประชาชนในจำนวนมาก จึงทำให้ กลุ่มที่ 1 เริ่มไม่สบายใจและหาทางกำจัดออกไป แต่ คนผู้นี้ กลับไม่ยอมถอย เหมือนกับ ตัวแทนจากกลุ่มที่ 2 ที่เคยได้มีโอกาศปกครองประเทศที่ผ่านมา และบุรุษผู้นี้ จึงตกกระใดพลอยโจรขึ้นมาเป็นตัว อันตราย สำหรับ กลุ่มที่ 1 อย่างน่ากลัว จึงทำให้ต้องกำจัดออกไปอย่างสิ้นซากโดยเร็ววัน

........นี่คือ ฉนวน ที่มา หรือ มูลเหตุ ที่สำคัญที่สุดของความขัดแย้งทั้งมวล ที่เริ่มก่อตัวมานานมากแล้ว
..... แต่ พึ่งจะเป็นรูปร่างเมื่อ กลุ่มที่ 2 เริ่มมีตัวแทนหรือ เริ่มมีพลังในการต่อสู้ ในปี 2545 เป็นต้นมา.......

...อ่านมาถึงตรงนื้แล้วก็คงพอจะมองเห็นที่มาของความขัดแย้งกันแล้วนะครับ ส่วนทุกตัวละคร ทุกสิ่ง ทุกเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั้น
........ มัน คือ.....สงคราม....สงครามที่ มีการต่อสู้กันจริงๆในรูปแบบที่ต่างกันไป
............. โดยตัวละครจะมีการหมุนเวียนเปลื่ยนกันไป.....อยู่เสมอ
...............และทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น คนนั้นโกง คนนั้นเลว คนนี้ดี คนนั้นใหญ่ สิ่งเหล่านี้มันคือ อุปกรณ์สงคราม ครับ
...... ทั้ง 2 ฝ่ายที่ก่อสงครามกัน ก็ต้องย่อมที่จะ กระทำทุกวิธีทางในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้
.................และรูปแบบของสงครามนั้นเป็นรูปแบบใหม่...ที่แนวรบมันอยู่ทุกหนแห่ง ชัยชนะมันอยู่ที่ ปริมาณมวลชน
............................. ฝ่ายไหนที่เกาะกุมมวลชนได้มากที่สุด ฝ่ายนั้นมีโอกาศชนะมากที่สุด...................

........... โดยมีประชาชนคนดูที่เป็นคนไทยทั้งประเทศถูกบังคับให้เข้าไปนั่งอยู่ในสนามรบ...........................
............ ............. และมีผู้ชมทั้งโลกสังเกตการสู้รบ......................
ประชาชนคนไทยถูกบังคับให้ดูการต่อสู้ ของทั้งสองฝ่าย การต่อสู้กันในแต่ละฉากของทั้ง2ฝ่ายก็เพื่อจะดึงคนดูให้มาอยู่ฝ่ายตนให้มากที่สุด.........ซึ่ง มันหมายถึงชัยชนะในการสู้รบ อย่างเด็ดขาด.....

....... คนดู เมื่อ ดูไป ดูมา ก็ อินชิครับ ...............อินไปกับตัวละครที่แต่ละฝ่าย ดราม่าออกมาให้ชมกันไม่ขาดสาย และ เหล่าผู้ชมเหล่านั้น ก็ จะเสพมันเข้าไปอย่างเต็มที่
..... โดย ต่างก็มีความคิด มีสติปัญญาที่ต่างกัน..
...อยู่ทีว่า ในแต่ละกลุ่มมีสติปัณณาในการต่อสู้ ฝนการเลือกใช้อาวุธจะออกอาวุธได้ดีมากน้อยแตกต่างกัน หรือ ดราม่าได้ดีต่างกันอย่างไร...
........และแล้ว เหล่าผู้ชมก็ได้ อินกับบทที่นั่งดู และพร้อมที่จะย้ายที่นั่ง ไปอยู่ในข้่างที่ตัวเองชื่นชอบ หรือเห็นด้วยกับกลุ่มนั้นๆ...
.......และแล้วผู้ชมก็ถูกแยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เลือกข้างไปแล้ว 2 กลุ่ม และเหลือกลุ่มที่ยังไม่ยอมเลือกข้าง ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมต่อไป ครับ

และมันก็กลาย.......เป็นสงคราม อันยาวนาน ที่ ผู้ชมที่นั่งดู จะดูไม่ออกว่า นี่ มันคือ สงครามเต็มรูปแบบ ครับ

...............และการที่จะชนะได้อย่างเด็ดขาดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายในั้นด.......................
....จะอยู่ที่ การกุม...มวลชน...ของประเทศได้มากที่สุด หรือ 80-90%ของประเทศ สงครามถึงจะยุติลงได้.......

************************************************************************
.............อ้าๆๆๆๆๆ กะลังมันครับ หนังกะลังจะเริ่มครับ......เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็น ที่มา ที่ไปของ แต่ละฝ่ายว่า มันไปมา กันอย่างไร และ ทำไม มันถึงกลายเป็นสงครามไปได้ รวมทั้ง แนวโน้มของสงครามในครั้งนืัว่า มันน่าจะออกมาในรูปแบบใด และเหตุใด แต่ละฝ่ายจึงมีมวลชนอยู่จำนวนมาก อยู่เคียงข้าง........และทำไม???? ทั้งสองฝ่ายจึงยังคงต้องต่อสู้กันต่อไป และอะไร?ล่ะจะมาหยุดยั่งมันได้ และมันจะจบลงเมื่อใด 5555555555......มันน่าสนุกมากครับ ผมจะนำมาเล่าขานให้พี่น้องที่มีความสนใจ แบบเข้าใจได้โดยง่ายที่สุด ตามสไตย์ นายหิ่งห้อย 2508 นะครับ โปรดติดตามครับ
 
 
23
Apr
2013
 
บทที่ 2 กลุ่มอำมาตย์ หรือ อำมาตยาธิปไตย.....กับ ..ความเป็นมา

จริงๆแล้ว ประเทศต่างๆในโลกนี้ มีความเป็นมาไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่ คือ ต่างก็มี ผู้ปกครอง หรือผู้นำ กษัตริย์.เป็นผู้รวบรวม ก่อร่าง สร้างประเทศ ขึ้นมาด้วยกรรมวิธีต่างๆ ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบทั้งฆ่าทั้งแย่งชิงกันไปมาตามกาลเวลา จนมาเป็นโลกในปัจจุบัน...และหลายประเทศก็ได้เปลื่ยนแปลง รูปแบบความเป็นอยู่้ การปกครอง .....จนเกิดเป็นระบบต่างๆเกิดขึ้นในโลกเราหลายระบบ
...และประเทศไทยเรา ก็ผ่านรูบแบบการปกครองมา 2 รูปแบบ แล้ว
คือ 1. การปกครองในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช(ระบบกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง)
2. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบซ่อนรูป....หรือเรียกว่า.....อำมาตยาธิปไตย ... คือมีพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูน โดยมีองค์คมนตรีที่รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์เป็นผู้ถวายงาน เริ่มใช้ระบอบนี้ตั้งแต่ปี 2475 สมัยที่คณะราษฏ์ยึดอำนาจ

.................มาจนถึงปัจจุบัน............มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเกิดขึ้น.....ทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นละครับ พวกที่มาเรียกร้องพวกเขา เดือดร้อนอะรหรือ...พวกเขาถูกข่มเหงรังแกอะไรหรือ....อยุ่กันดีๆสบายๆเบริดๆ และยังจะมาหาเรื่องวุ่นวายทามไม ....
...........อันนี้เราๆท่านๆก็ต้องลงไปส่องดูอีกแหละ.......และเดี๋ยว นายหิ่งห้อยจะ ส่องให้ดู 555555 อึ่งแน่นอน
.....กลุ่มที่ 2 ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตรนี่แหละ คือ การเรียกร้องให้มี ประชาธิปไตรเต็มใบชะที.....เราๆท่านๆอาจจะงงว่า ....ทุกวันนี้เราก็ปกครองแบบประชาธิปไตรอยู่แล้ว....แล้วจะมาเรียกร้องประชาธิปไตรหาหอกอะไรอีกฟะ...55555.ผมเองก็เคยสงสัยเช่นนั้นครับ...แต่พอหันหน้ามาศึกษารายละเอียดดูถึงรู้ว่า อ้อ มันเป็นเช่นนี้เอง......แล้ว ถามต่อว่า แล้วที่เป็นๆอยู่เนื้ยมันไม่ดีตรงไหนฟะ??...อันนี้ต้องส่องกล้องลงไปดูข้างในครับ เมื่อทุกท่านส่องดูเนื้อในมันแล้ว ค่อย มาตอบคำถามละว่า จะเห็นด้วยกับ พวกที่มาเรียกร้อง หรือไม่ หรือ จะไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนี้.....นะครับ...ต้องเห็นกับตา ถึงจะเชื่อ


.....กลุ่มอำมาตตย์ที่ว่านี้ มีที่มาอย่างสลับซับซ้อนและมีอายุยาวนานมากเริ่มต้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นประเทศไทยเลยละครับ
...ในสมัยก่อนกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มผู้ปกครอง ครับ ไล่ตั้งแต่ พ่อขุน/เจ้าเมือง/เจ้าพระยา/ขุน/หมื่น/ขุนนาง/ฯลฯ
.........อาาาาา....ส่วนอีกกลุ่มที่เหลือในสมัยก่อนก็คือ บ่าว/ไพร่/ทาส

.ทั้ง 2 กลุ่มนี่ ปัจจุบัน ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม....แต่เปลื่ยนซื่อไป คือ กลุ่มแรกจะเรียกว่า กลุ่ม อำมาตย์ ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเรียกว่า กลุ่ม ไพร่(อาาาา หรือเรียกสวยๆว่า กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย)

....... อำมาตยาธิปไตย เป็นคำซึ่งนักวิชาการไทยแปลมาจากนักวิชาการชาวอเมริกันชื่อ เฟรดริกส์(Fred Riggs) ผู้ซึ่งเคยทำการวิจัยในเมืองไทยและฟิลิปปินส์ โดยวิเคราะห์สังคมไทยในยุคที่ทหารมีอำนาจในการปกครองบริหาร เช่น ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร และสรุปไว้ว่า จากการที่ภาคสังคมไทยอ่อนแอ ทำให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยล้มลุก คลุกคลานเนื่องจากการขัดจังหวะด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร
............................ ทำให้เกิดสภาพการบริหารปกครองโดยหน่วยงาน.........................
......... จนเป็นสังคมการเมืองซึ่งเฟรดริกส์ คำว่า bureaucratic polity

*** ก็คือการปกครองซึ่งอำนาจการปกครองบริหารตั้งแต่เริ่มต้นการวางนโยบายการนำนโยบายไปปฏิบัติ
รวมถึง การจัดการงบประมาณ...>>>>>ขึ้นอยู่กับข้าราชการประจำ.......บางคนเรียกว่า พรรค ข้าราชการ.
..และผมแถมอีกอย่าง....ผมว่า มี.....พรรค รัฐวิสาหกิจ......อีกอย่างหนึ่งครับ...จริงจริ้ง

...........ในขณะเดียวกันอำนาจ การเมือง ก็ขึ้นอยู่กับ.>>>>ข้าราชการทหาร
........... ซึ่งมีกองกำลังจัดตั้งและได้อำนาจมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร
.........โดยมีการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมเป็นระยะๆ.....
.....อะอะอะอะ....การเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมเป็นระยะๆ......ถั่วต้วมที่สวด...

....... ที่สำคัญคือ ตัวผู้บริหารประเทศสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีมักจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง........อันนี้ก็ถั่วต้วมด้วย
...... และมักจะเป็นนายทหารที่มีกองทัพสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง...........แม่นเลย........
......และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ ความเป็นไปทั้งหมดในการจัดตั้งรัฐบาล.....ในการบริหารประเทศ...
....ชัดๆก็คือ....กลุ่ม อำมาตย์นี่แหละ ครับ.........แม่นอีก???
......แล้วใครหน้าไหนจะไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณวะเนื้ย????.....รัฐบาลจากการปฏิวัตินี่สบายมาก อยากกินไรก็กินอยากทามไรก็ทาม.มีเงินให้ใช้ เต็มคลัง........สนุกเป็นบ้าเลย ใครพูดมาก ตบบ้องหูเลย55555................แฮะๆที่ผ่านไปหมาดๆ ก็ รัฐบาลทหารนายกแต่งตั้งนี่ไง......ตรวจสอบได้ไหมเนื้ย.......555555.....อิ้งเลย.....อึ้งเลย......
..ใครว่าไม่จริงก็ลองนั่งไทย์แม๊ชซีนของโดราเอม่อนย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันจริง หรือน่าจะจริง......

********* ส่วนการเลือกตั้งก็เป็นไปตามครรลองเพื่อให้ครบถ้วนของลักษณะประชาธิปไตยซึ่ง มีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง.........และได้ดำเนินการบริหาร จัดการ การปกครอง การจัดสรรงบประมาณ อย่างอิสระ.... มันยังไม่เคยมีนะครับ!!!!...... เอ้า มุงรู้ได้ไงฟะ.....กรุขอเถียง.........อย่าเถียง.....นั่งนิ่งๆ แล้วฟังต่อ ว่า ที่ กรุพูดเนื่ยไม่ได้ยอเมฆโว้ย........ตอนนี้เบรคให้ มุงไปกินน้ำปัสสะวะก่อน เอ้ยไม่ใช่ไปดื่มน้ำ และเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วมาต่อใหม่รอบ 2 .......และอย่าแว็บหายละ มุงเบิกงบประมาณมาเต็มวันนะโว้ย555555555555*******

วันนี้ผมเขียนใว้เท่านี้ก่อน ขอให้ท่านโปรดติดตามตอนต่อไปถึงที่มา ของ กลุ่มอำมาตย์กันต่อ นะครับ
 
 
24
Apr
2013
 
บทที่ 3 กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยหรือกลุ่ม นปช......กับ ..ความเป็นมา

บทนี้......เดี๋ยวผ้มจะเขียนในตอนต่อไปนะครั้าบ
 
 
24
Apr
2013
 
บทที่ 4 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย....กับ ..ความเป็นมา

บทนี้......เดี๋ยวผ้มจะเขียนในตอนต่อไปนะครั้าบ
 
 
24
Apr
2013
 
บทที่ 5 พรรคเพื่อไทย....กับ ..ความเป็นมา

บทนี้......เดี๋ยวผ้มจะเขียนในตอนต่อไปนะครั้าบ
 
 
24
Apr
2013
 
บทที่ 5 พรรคประชาธิปัตย์....กับ ..ความเป็นมา

บทนี้......เดี๋ยวผ้มจะเขียนในตอนต่อไปนะครั้าบ
 
 
 
 
Firefly นายหิ่งห้อย
อาชีพ: Creative Social Network
25 เมษายน 2557
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Blog ของ
04/01/2556 21:47:07
ขณะนี้ จีนขะมักเขม้นกับการเปิดดินแดนเอเชียกลางซึ่งไม่มีทางออกทะเลเลยให้กลายเป็น “เส้นทางสายไหมเส้นใหม่แห่งน้ำมันและก๊าซ” (The New Silk Road...

31/12/2555 13:36:18
.มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม หาก มีความกลัว และ ความเชื่อ เป็นเจ้าเรือน .มักจะตกเป็นเหยื่อของ มิชฉาชีพ .ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ นาย หิ่งห้อย . วิเคราะห์เและรวบรวมเรื่องราว มาให้ท่านทั้งหลายใว...

14/01/2556 21:55:46
บล๊อกนื้ผมจะมาชี้หน้าชื้หลัง มุมมอง และเป็นกระจกส่อง ทุกๆด้านของวงการเมืองของไทยเราตามแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ตามสไตย์ของนายหิ่งห้อย เนื้อความจะไม่กระทบผู้ใด โดยตรง แต่ถ้าจะ เลื้ยวมา แทงข้...

26/12/2555 21:54:23
บทความของผม อยากจะชี้ให้เห็นว่า การไขว่ขว้าความสุขจากผู้อื่นนั้น เป็นคน . โง่ ครับ คุญจะไม่ได้มันหรอกครับ จริงๆ .เพราะในโลกของความจริง คนทุกคน ต้องการจากผู้อื่นกันทั้งนั้น มี...

15/01/2556 21:43:40
นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ ใส้เดือนไม่เห็นดิน หนอนไม่รู้จักอาจม .คำโบราณว่าไว้ครับ เหมือน คนไทยเรา ไม่รักกัน เพราะว่า ยังไม่เคยมีสงครามเคยอยู่บนผืนแผ่นดินนื้อย่างสุขสบายเลยไม่เห็นแผ่นดิน ผม...

05/01/2556 13:40:17
. ท่านจะอ่าน สามก๊กไปเพื่ออะไร? ก่อนที่ท่านจะอ่าน ท่านต้องตอบคำถามข้อนื้ชะก่อน ก่อนที่จะ เสียเวลาอ่านครับ(บางคนอ่านเพื่อเท่ก็มีครับ .แบบว่าเอาไปอวดคนอื่นว่าตูข้าก็อ่านสามก๊กโว้ย ) >>>> สำห...

31/12/2555 21:56:41
ไม่เห็นอะไรมาที่ไม่สบายใจ ดูแล้วไม่ถูกต้อง มีความไม่ยุติธรรม หรือ ผู้คนขาดและไร้ซึ่งสติ ปัญญา มีแต่ความอวิชชา มีแต่กิเลสตัญหาครอบงำ ความคิด .นายหิ่งห้อย ก็ เก็บเอามาคิด ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ....

02/01/2556 21:47:56
ใคร คิดทัน ตามจิต ตัวเองทัน ควบคุมมันได้มาก ก็ ทำงาน หรือดิ้นรนน้อยลงได้ และที่สำคัญ ทุกข์ น้อยลง แน่นอน ใคร คิดไม่ทัน ตามจิตไม่ทัน ปล่อยจิตปล่อยใจ ตามใจมันเกินไป ก็ต้องทำงานมากขึ้น ดิ้นรนมากขึ้น...

17/01/2556 16:03:23
แคนาดานั้นมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐแต่มีประชากรเพียง 34 ล้านคน แคนาดามีทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและยูเรเนียมมหาศาล เป็นประทศเดียวกลุ่มจี-7ที่ส่งออกพลังงาน แคนาดานั้นมีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับสองของโลกรองลงมา...

23/04/2556 09:54:38
วิถึชีวิตของคนไทยเรา วันนี้ได้เปลื่ยนแปลงไปอย่าง สิ้นเชิงแล้ว จากวิธีคิด จากมองจากมุมของตนของคนกลุ่มหนึ่ง .พุ่งตรงไปเหยียดผู้ที่ต่างจากตนอีกกลุ่มหนึ่ง ของกลุ่มก้อนผู้คนที่ ดำรงอยู่ในสังคมมาตั...

Search Tag : คำค้น
กาม(2), เกษตรกรรม(2), ส่ิงดู(1), กรรมกร(2), เกษตร(3), นักธุรกิจ(1), ความเสื่อม(3), วัด(3), ชี(12), ศาสนา(3), สีกา(3), พระสงฆ์(3), ลิขิต(1), ปลดทุกข์(3), แง่คิด(2), หมอชาวบ้าน(2), ยารักษาโรค(1), โรค(2), สมุนไพร(2), อายุรวัฒน์เวชศาสตร์(1), อายุ(3), เวลา(1), ชีวิต(6), โรงเรียน(2), การเรียน(2), นักเรียน(2), ครู(2), การศึกษา(2), การปกครอง(3), คนไทยรักกัน(1), วิเคราะห์(1), ฝ่ายค้าน(2), รัฐบาล(2), การเมือง(3), การก้าวย่าง(4), อเมริกา(1), จีน(2), เกรียติ(1), กิน(6), ความสุข(2), ความทุกข์(3), ความคิด(1), ลูกหลาน(1), ธุรกิจ(3), วิชั่น(2), โสด(1), ดอกไม้(1), ผู้หญิง(2), แต่งงาน.แจกัน(1), การใช้ชีวิต(2), ครอบครัว(2), การดำเนินชีวิต(2), นิยาย(1), สามก๊ก(1), จิตใจ(3), วิธีแก้ไขความทุกข์(2), วิธีการดำรงชีวิต(1), เศรษฐกิจ(3), ส่องดูโลก(0), อินเดีย(1), ทำมาหากิน(1), หาเงิน(1), นายหิ่งห้อย(3), เส้นทางสายไหม(1), การพัฒนา(2), เอเชีย(2), โลก(5), ส่องโลก(3), ย้อนรอย(1), อดีต(1), อาณาจักรล้านนา(1), กำลังใจ(1), เตือนสติ(1), ข้อคิด(2), แก้ไขปัญหา(1), น้ำท่วม(1), ทำงาน(2), คิดนอกกรอบ(3), ฤกษยาม(1), ไศยศาสตร์(1), หมอผี(1), โหราศาสตร์(1), ปีชง(1), หมอดู(1), ฮวงจุ้ย(1), ไม่ดี(1), อยุติธรรม(1), สติปัญญา(1), ตัญหา(1), นักโทษ(1), คุก(1), กรรม(3), อาชีพ(1), โลกอนาคต(1), การสร้างบ้าน(1), ส่องดู(1), สุขภาพ(1), แพทย์(1), หมอ(4), ฟัน(1)
 
Hit Counters